Darba aizsardzības speciālista apmācība, 60 stundu akreditēta pamata programma


Programmas nosaukums:

pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma „Darba aizsardzība un drošība” Tuvākie kursu norises datumi:

28.Maijā
4.Jūnijā
28.Maijā

 

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju, visas lekcijas notiek attālinātā formātā (ZOOM platformā)

e-APMACĪBU portālā ir iespēja noskatīties lekciju ierakstus, prezentācijas un citus papildus materiālus.


** Eksāmenu var kārtot arī vēlāk ar jebkuru citu grupu.
Eksāmenā dienā, e-APMACĪBU portālā ir nepieciešams izpildīt kursa noteiktus pārbaudes darbus.
Vairāk informācijas e-APMACĪBU portāla.

 

4.Jūnijā


Mērķa auditorija:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot  darba  aizsardzības  speciālistu profesionālās  kompetences,  lai  tie  spētu  vadīt  un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

 

UZMANĪBU: Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – vismaz pamatizglītība (izglītības iestādei būs jāiesniedz attiecīgā dokumenta kopija, t.i.: apliecība, atestāts vai diploms)Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistus, kas spētu patstāvīgi risināt darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.Programmas saturs:

  • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  • Darba vides riska faktori
  • Darba vides riska samazināšana
  • Elektrodrošības pamati
  • Ugunsdrošības pamat
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
  • Prakse (9 stundas)


Mācību rezultāts:

Profesionālās pilnveides izglītības apliecību izsniedz personai, kura apguvusi attiecīgo izglītības programmu un saņēmusi vērtējumu atzīmi (ne mazāku par 4 "gandrīz viduvēji" 10 ballu vērtējuma skalā) vai "ieskaitīts" visos izglītības programmas mācību kursos un pārbaudījumos.Stundu skaits:

60 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes) – 50 teorija un praktiskie darbi, 10 prakse.Pēc apliecības iegūšanas:

Speciālists ar 60 stundu apmācību darba aizsardzībā ir tiesīgs strādāt un veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus visos uzņēmumos, kas nedarbojas bīstamās nozarēs (pie. Kokapstrādē, metālapstrādē, būvniecība utt.). Jāuzsver, ka šis speciālists nevar strādāt kā pašnodarbinātais un sniegt „ārpakalpojumus” darba aizsardzības jomā darba devējiem uz uzņēmuma līguma pamata, viņš var vienīgi strādāt kā uzņēmuma nodarbinātais.Tālākās izglītības iespējas:

Pēc darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas apguves persona var apgūt 40 stundu specializēto zināšanu izglītības programmu darba aizsardzības jomā komercdarbības veidos, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju.Kursa cena:

150,00  *

(elektroniskie mācību materiāli e-portālā un tiešsaistes lekcijas/konsultācijas ZOOM vidē) 

 

+ Dāvana studentam, bezmaksas Darba aizsardzības instrukciju komplekts un Ugunsdrošības instrukcija 46,10 EUR vērtībā
20% atlaižu kods  drošības zīmju iegādei.

 

* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts

 

 


PIETEIKUMA FORMA

Vēlos uzsākt apmācību:

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: