Darba aizsardzības koordinatora apmācība, 40 stundu programma


Programmas nosaukums:

pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma; 

„Darba aizsardzība un drošība” 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programmas licence;Tuvākie klātienes kursu norises datumi:​​​​​​​

23.Septembrī
30.Septembrī
7.Oktobrī
14.Oktobrī
21.Oktobrī
28.Oktobrī
4.Novembrī
11.Novembrī
23.Septembrī

 

* Pirmajā mācību dienā, nodarbības sākās ar ievadlekciju
plkst. 10:00, turpmākajās nodarbības sākas plkst. 10:30;
** Eksāmenu var kārtot arī vēlāk ar jebkuru citu grupu.

Vietu skaits katrā grupā ierobežots; 

Klātienu kursu grafikos iespējamas operatīvas izmaiņas.

Grafikus lūgums skatīt e-APMACĪBU portalā.

30.Septembrī
7.Oktobrī
14.Oktobrī
21.Oktobrī
28.Oktobrī
4.Novembrī
11.Novembrī


Mērķa auditorija:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, lai  tie  spētu  veikt darba aizsardzības koordinatoru vai uzticības personas pasākumus uzņēmumā vai iestādē.

UZMANĪBU: lai apgūtu programmu nepieciešamais izglitības līmenis: vismaz vidēja izglitībaProfesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistus, kas spētu patstāvīgi risināt darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.Programmas saturs:

  • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  • Darba vides riska faktori
  • Darba vides riska samazināšana
  • Elektrodrošības pamati
  • Ugunsdrošības pamat
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā


Mācību rezultāts:

Ministru kabineta noteiktā parauga apliecību izsniedz personai, kura apguvusi attiecīgo izglītības programmu un saņēmusi vērtējumu atzīmi (ne mazāku par 4 "gandrīz viduvēji" 10 ballu vērtējuma skalā) vai "ieskaitīts" visos izglītības programmas mācību kursos un pārbaudījumos.Stundu skaits:

40 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes) – 40 teorija un praktiskie darbiPēc apliecības iegūšanas:

Apgūstot 40 stundu teorētisko programmas daļu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu, izglītojamais saņem noteiktā parauga apliecību un varēs veikt uzticības personas vai darba aizsardzības koordinatora pienākumus.Tālākās izglītības iespējas:

Pēc darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas 40 stundu teorijas apguves persona var apgūt 40 stundu specializēto darba aizsardzības zināšanu programmu būvniecībāKursa cena:

135,00  * (elektroniskie mācību materiāli e-portālā un drukātie izdales materiāli apmeklējot klātienes lekcijas )


Dāvanā studentam, bezmaksas Darba aizsardzības instrukciju komplekts no DD24.lv, 29,99 EUR vērtībā
* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


PIETEIKUMA FORMA

Vēlos uzsākt apmācību:

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: