Mēs par kvalificētiem speciālistiem !


Mācību centra SPECIĀLISTS politika – nodrošināt kvalitatīvas apmācības.

Mācību centra durvis ir atvērtas jebkura vecuma interesentiem, kuri vēlās papildināt savas zināšanas un iegūt papildus prasmes, kļūstot par konkurentspējīgiem darba tirgū.


PIEPRASĪTĀKĀS PROGRAMMAS:

 

Darba aizsardzības speciālista kursi

 

Programmas mērķis: sagatavot pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistus, kas spētu patstāvīgi risināt darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās.


Ugunsdrošības speciālista kursi


Programmas mērķis:  sagatavotpar objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās.


 

Civilās aizsardzības speciālista kurss

 

Programmas mērķis:  sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās.

 

PROGRAMMAS: