Civilās aizsardzības speciālista apmācība, 60 stundu programma


Programmas nosaukums:

60 stundu pieaugušu neformālas izglītības programma ;Mērķa auditorija:

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību iestādēs risina ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijāsProgrammas saturs:

  • Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums

  • Civilās aizsardzības plānošana

  • Ugunsdrošība un glābšanas darbi

  • Prakse valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās, komercsabiedrībās.Mācību rezultāts:

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt par objekta civilo aizsardzību atbildīga darbinieka pienākumus atbilstoši ugunsdrošības likumdošanas prasībāmStundu skaits:

60 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)Kursa cena:

135,00  

 

(elektroniskie mācību materiāli e-portālā)

 


PIETEIKUMA FORMA

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: