Ugunsdrošības speciālista apmācība

Ugunsdrošība un aizsardzība pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Ugunsdrošība un aizsardzība pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programmas licence;

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

UZMANĪBU: lai apgūtu programmu nepieciešamais izglitības līmenis: vismaz vidēja izglitība;

Programmas saturs

  1. 1. Ugunsdrošības profilakse
    2. Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums
    3. Prakse komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā iestādē, vai sabiedriskā organizācijā

Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus visos uzņēmumos un iestādēs.

Stundu skaits

160 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

150,00 EUR  (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)*

 

* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts

Pietekties