Tilta (telfera) celtņa operators

4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

„Tilta (telfera) celtņa operators” 4 stundu programmas licence

Mērķa auditorija

Personāls, kas veic darbus ar tilta celtņiem (telferiem): ekspluatācija, pārbaude un apkope.

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot tilta celtņus un telferus;

Sniegt pamazināšanas par darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām

Programmas saturs

  1. Tilta celtņu un telferu drošības un tehniskās uzraudzības prasības
    Tilta celtņu un telferu pamatdarbības principi;
    Tilta celtņu un telferu drošā ekspluatācija;
    Elektrodrošība un ugunsdrošība;

    Ieskaite - tests

Mācību rezultāts

Apliecība par programmas apguvi un atestācija uz 1 gadu

Stundu skaits

4 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

36,30 EUR (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)

pāratestācija - 24,40 EUR (tikai mācību centra SPECIĀLISTS izniegtām apliecībām)

Papīldus iespējas

Iespējams pasūtīt plastikāta apliecību.
Plastikāta apliecība ir no speciāliem materiāliem izgatavots, kredītkartes/ autovadītāja apliecības formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments.
Apliecības valoda: latviešu/angļu. Apliecības izgatavošanas laiks - 2-6 darba dienas. Apliecības izmaksa + 7,50 EUR

PARAUGS
Pietekties