Tālmācība

 • Mācību centra „SPECIĀLISTS” tālmācības procesa apraksts: Izvēloties programmu, izglītojamam tiek piešķirts lietotājvārds un parole e-apmācības portālam, atbilstoši programmas saturam, katrai programmas tēmai ir izdales materiāls (prezentācija/ grāmata) kuru var izdrukāt vai lietot e-vidē, grāmatas var pasūtīt ari veicot pieteikšanas apmācībai (maksas pakalpojums 5,00 - 10,00 EUR atkarībā no programmas). Grāmatas ir visa nepieciešamā informācija tēmas apguvei, praktiski uzdevumi, paškontroles testi, kuri paredzēti izglītojamo pašpārbaudei, zināšanu un prasmju nostiprināšanai, ērtākā pašapārbaudījumu izpilde ir e-apmācību portālā.
  Atbilstoši izvēlētas programmas saturam, tiek noteikts lekciju grafiks, ar lekciju grafiku var iepazīties sadaļā Apmācību grafiki.

  Atbilstoši izvēlētas programmas saturam, noteiktās tēmās, izglītojamais kārto ieskaiti - klātienē.
  Pēc nepieciešamības tiek organizētas nodarbības un praktiskie darbi, kā diskusijas, grupu darbs, domu un pieredzes apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus.
  Papildus tiek organizētas pasniedzēju konsultāciju stundas, ar lekciju grafiku var iepazīties sadaļā Apmācību grafiki . Pasniedzējs jebkurā laikā var kontaktēties ar pasniedzēju elektroniski ar e-pasta vai e-apmācību portāla palīdzību, kas ir daudz ērtāk, nekā klātiene.
  Apgūstot profesionālās pilnveides izglītības programmas, izglītojamam ir jāiziet prakse un jāuzraksta prakses darbs – atskaite, kas ir programmas neatņemamā sastāvdaļa ( ka, piem., programmām Darba aizsardzība un drošība 60 stundas, Civilā aizsardzība 160 stundas, Ugunsdrošība un aizsardzība 160stundas)

  Pēc pilnās programmas apgūšanas, students izvēlās laiku, kad viņš kārtos eksāmenu, eksāmena saturs ir tests - 25 jautājumi (eksāmenu datumi ir atrodami sadaļā Apmācību grafiki, parasti tas ir 1 – 3 vai 2 – 4 mēneša otrdienas). Eksāmenu kārto klātienē (kopā ar grupu vai individuāli gadījumā ja Jūs nevarat apmeklēt eksāmena dienas).
  Jebkuru jautājumu risināšanā izglītojamiem vienmēr palīdz mācību centra koordinatori un pasniedzēji.
  Pašlaik mūsu mācību centrs piedāvā mācīties dažāda līmeņa un dažādu tematu kursos.

Tālmācība ar katru gadu iegūst popularitāti. Katram cilvēkam pēc vidējās vai pat augstākās izglītības iegūšanas būtu vēlams savas zināšanas papildināt vai pat izglītoties pilnīgi jaunā sfērā. Bet tomēr, nav iespējams visu mūžu tikai mācīties, ir darbs, ģimenes rūpes, veselības stāvoklis un vēl pietiekami daudz citu starpgadījumu, kas būtiski ietekmē iespēju sevi pilnveidot. Viens no risinājumiem ir izvēlēties tālmācību.

Tālmācība ir pašmācības process, kas orientēts uz cilvēkiem, kuriem iesaistīšanās pilnā apmācības procesā (klātiene) kaut kādu apstākļu dēļ nav iespējama. Iesaistoties tālmācības procesā, izglītojamais izvēlas savām interesēm atbilstošu:

1 - programmu;
2 - mācību uzsākšanas laiku;
3 - tempu, kādā mācīties.

Tālmācības būtiska iezīme ir arī tā, ka nepastāv vecuma un sociālie ierobežojumi. Ir arī studiju programmas, kurās nepastāv iepriekšējās izglītības ierobežojumi. Tālmācība ir process, kurā mācības var uzsākt jebkura laikā, un pielāgoties grupai
Tālmācības procesā centrā atrodas students. Visa darbība tiek pakārtota viņa vēlmēm. To nodrošina speciāla apmācības atbalsta sistēma, bez kuras tālmācība pārtop pašmācībā. Apmācības atbalsta sistēma ir:

mācību centra koordinatori, kuri nodarbojas ar mācību plānošanu, organizēšanu un atbild par mācību norisi un galarezultātu;
konsultanti un padomdevēji, kuri palīdz, izskaidro, rosina, virza studentu galarezultātam;
individuālas un grupveida konsultācijas;
speciāli izstrādāti pašpārbaudes testi;
praktiskie darbi.

Tālmācība ļoti plaši ir izplatīta Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Francijā, ASV, Krievijā, Ungārijā, Slovākijā, Grieķijā, Norvēģijā, Somijā.

Diemžēl Latvijas likumdošanas nepilnības, neļauj nodrošināt apmācību tālmācība pilnā vārdā nozīmē, kā tas notiek citur pasaulē (arī ES), bet mācību centra speciālisti nepārtraukti, kopā ar citiem sadarbības partneriem pilnveidojas un pilnveido mācības saturu, lai mācību programmas apguve ir ērtāka un vienkāršāka.

 

 

Atsauksmes

“Paldies pasniedzējiem, par individuālo pieeju, visu sakarīgi paskaidroja, ļoti patika apmācības telpa, personāls. Atnākot uz klātienes nodarbību - uzcienāja ar kafiju, konfektēm. Patīkams iespaids”

Oksana

 

“Mācību process pavisam nebija sarežģīts, ļoti ātri nokārtoju eksāmenu un tajā pašā dienā saņēmu apliecību”

Elīna

 

“Ļoti patika pasniedzēji, atbildēja un paskaidroja visu ko nesapratu, domādams tāpēc, ka grupa bija neliela un bija iespēja personiski aprunāties ar pasniedzēju un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem”

Anna

 

“Patika tas, ka praktiski visus mācību procesus bija iespējams lasīt elektroniski, kas būtiski ekonomēja laiku. Pieteicos caur internetu, apmaksāju rēķinu un tajā pašā dienā saņēmu paroles mācību portālam un sāku mācīties. Testus kārtoju elektroniski, izstrādāju prakses darbu un pēc mēneša jau braucu kārtot eksāmenu, apliecību saņēmu tajā pašā dienā”

Vitālijs