Stropešanas darbi

4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

„Stropēšanas darbi” 4 stundu programmas licence

Mērķa auditorija

Personas, kas uzņēmumos vai objektos veic krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sagatavot stropētājus, kas spētu patstāvīgi veikt drošus krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.
Izglītības procesa rezultātā, dod iespēju apgūt stropētājiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes darba drošības jautājumos, elektrodrošībā, bīstamo iekārtu uzturēšanā un lietošanā, veicot stropēšanas darbus.

Programmas saturs

  1. Stropēšanas darbu drošā organizācija un veikšana;
  2. Dažādu krāvu stropēšanas rīki, inventārs un paņēmieni;
  3. Stropu brāķēšanā; Signāli un drošības zīmes;

Elektrodrošība un ugunsdrošība;

Ieskaite - tests

Mācību rezultāts

Apliecība par programmas apguvi un atestācija uz 1 gadu

Stundu skaits

4 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

36,30 EUR (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)

pāratestācija - 24,40 EUR (tikai mācību centra SPECIĀLISTS izniegtām apliecībām)

Papīldus iespējas

Iespējams pasūtīt plastikāta apliecību.
Plastikāta apliecība ir no speciāliem materiāliem izgatavots, kredītkartes/ autovadītāja apliecības formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments.
Apliecības valoda: latviešu/angļu. Apliecības izgatavošanas laiks - 2-6 darba dienas. Apliecības izmaksa + 7,50 EUR

PARAUGS
Pietekties