Ugunsdzēšamo aparātu apkope

Saskaņā ar ražotāju tehniskajiem noteikumiem lielākai ugunsdzēsības aparātu daļai ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā vai 1 reizi divos gados, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana (Apkope 1x5 gados).