Ugunsdzēšamo aparātu apkope

Saskaņā ar ražotāju tehniskajiem noteikumiem lielākai ugunsdzēsības aparātu daļai ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic vienu reizi gadā.

Ražotāja ieteikumi  ir atrodāmi uz ugunsdzēšama aparāta infromatīvas uzlīmes, gadījumā ja ražotājs nav noradījis tehniskās apkopes biežumu, tad 1 x gadā vai 1 x pusgadā (atkarīgs no aparāta novietošanas vietas) jāveic aparāta vizuāla apskate, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana, pārpildīšana vai labošana (Apkope 1x5 gados).