Programmas
Darba aizsardzība un drošība - 60 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem,

Uz programmas lapuUgunsdrošība un aizsardzība -160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma

Mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Uz programmas lapueUgunsdrošībā - 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Uz programmas lapu
Darba aizsardzība un drošība - 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma(teorija);

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Uz programmas lapu
Stropēšanas darbi - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot stropētājus, kas spētu patstāvīgi veikt drošus krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.

.

 

Uz programmas lapuCivilā drošība un aizsardzība - 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijāsUz programmas lapu

 
Darba aizsardzība - 40 stundu specializēto zināšanu kurss, pieaugušo neformālās izglītības programma;
Mērķis: Darba aizsardzības speciālistiem ar iepriekš apgūto 60 vai 160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programmu darba aizsardzībā, kuri veic darba vides iekšējo uzraudzību būvniecības uzņēmumos līdz 10 darbiniekiem,

Uz programmas lapuCivilā aizsardzība - 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Uz programmas lapuLifta operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot liftus; 

Uz programmas lapuAutoiekrāvēja vadītājs - pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot autoiekrāvējus

Uz programmas lapuSpiedieniekārtu operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot spiedieniekārtas;

Uz programmas lapuTilta (telfera) celtņa operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot tilta celtņus un telferus;


Uz programmas lapu