Ugunsdrošības speciālista apmācība

20 stundu neformālās izglītības programma;;

„Ugunsdrošība” 20 stundu neformālās izglītības programmas licence 

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Programmas saturs

  1. 1. Ugunsdrošības pamati
    2. Ieskaite

Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus objektos, kuros var atrasties līdz 50 cilvēkiem, vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.

Stundu skaits

20 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

54,45 EUR (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)
Pietekties