Pakalpojumi

Civilās aizsardzības plāna izstrāde

Darbinieku apmācība civilajā aizsardzībā


Civilās aizsardzības plāna istrāde

Piedāvājam izstrādāt Jūsu objekta Civilās aizsardzības plānu un tā saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.


Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 13.pants nosaka, ka objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina:
1) objekta plānojuma shēmas izstrādāšanu, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas;
2) objekta iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādāšanu;
3) objektā nodarbināto iepazīstināšanu ar iekšējiem reglamentējošajiem dokumentiem, objekta plānojuma shēmu, kā arī to kopiju uzglabāšanu objektā un iekšējos reglamentējošajos dokumentos noteikto prasību ievērošanas kontroli.
Savukārt, ja objekts ir iekļauts kritiskās infrastruktūras kopumā un tajā var atrasties vairāk par 100 cilvēkiem, objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izstrādā, saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un apstiprina objekta civilās aizsardzības plānu.*

* - Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums

Civilās aizsardzības plāna izstrādes izmaksas ir no 490,00 EUR + PVN


Lai pieteiktos pakalpojumam vai precizētu pakalpojuma izmaksas lūdzām sazināties ar mums !