Autoiekrāvēja, Elektroiekrāvēja operators (kurss)

4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

„Autoiekrāvēja operators” 4 stundu izglītības programmas licence

Mērķa auditorija

Personāls, kas veic darbus ar autoiekrāvējiem: krāvu iekraušana/izkraušana, krāvu pārvietošana, krāvu celšana,  autoiekrāvēja ekspluatācija, pārbaude un apkope.

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot autoiekrāvējus.

Sniegt pamazināšanas par darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām

Programmas saturs

  1. Autoiekrāvēju drošības un tehniskās uzraudzības prasības
    Autoiekrāvēju pamatdarbības principi;
    Autoiekrāvēju drošā ekspluatācija;
    Elektrodrošība un ugunsdrošība;

    Ieskaite - tests

Mācību rezultāts

Apliecība par programmas apguvi un atestācija uz 1 gadu

Stundu skaits

4 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

36,30 EUR (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)

pāratestācija - 24,40 EUR (tikai mācību centra SPECIĀLISTS izniegtām apliecībām)

Papīldus iespējas

Iespējams pasūtīt plastikāta apliecību.
Plastikāta apliecība ir no speciāliem materiāliem izgatavots, kredītkartes/autovadītāja apliecības formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments.
Apliecības valoda: latviešu/angļu. Apliecības izgatavošanas laiks + 2-6 darba dienas. Apliecības izmaksa + 7,50 EUR

PARAUGS